TSAAS.MN | ПОСЫН ЦААС, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА
  • +976 70006050
Тэмдэглэлийн дэвтэр
5,400₮

8.5см*12см. 14см*21см хэмжээтэй дөрвөлжин дэвтэр

Тэмдэглэлийн дэвтэр
12,000₮

21см*15.5см хэмжээтэй. балтай. дөрвөлжин. зөөлөн гадартай дэвтэр 

Тэмдэглэлийн дэвтэр
10,560₮

27см*18см хэмжээтэй. Дөрвөлжин дэвтэр 

Тэмдэглэлийн дэвтэр
3,360₮

25см*17.6см хэмжээтэй. Тууш дэвтэр 

Тэмдэглэлийн дэвтэр
11,760₮

14см*20.5см хэмжээтэй. Дөрвөлжин дэвтэр 

Тэмдэглэлийн дэвтэр
8,640₮

12см*18см хэмжээтэй. Балтай дөрвөлжин дэвтэр 

Тэмдэглэлийн дэвтэр
3,600₮

8.5см*12см. хэмжээтэй дөрвөлжин дэвтэр

Deli брэндийн цаас цоологч
10,200₮

нэг удаа 10 цаас цоолох сайн чанарын цоологч 

Deli брэндийн цаас цоологч
12,600₮

нэг удаа 15 цаас цоолох сайн чанарын цоологч 

Цаасны цавуу
2,800₮

тунгалаг өнгөтэй. Үнэргүй сайн чанарын цаасны цавуу 

Deli брэндийн самбарын алчуур
3,360₮

Сайн чанарын соронзтой алчуур

Deli брэндийн үдээс авагч
2,520₮

сайн чанарын үдээс авагч 

Deli брэндийн үдээсний машин
4,620₮

үдээстэйгээ жижиг хэмжээтэй үдээсний машин