TSAAS.MN | ПОСЫН ЦААС, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА
  • +976 70006050
Yes Брэндийн бичгийн цаас
15,950₮

Илүү бодитой өнгө: Цаасны гадаргуу нь тусгай зориулалтаар өнгөлгөө хийгдсэн бөгөөд энэ нь бэхийг хурдан хатааж, илүү бодит график, текст эффектийг бий болгодог.

Бүтээлч байдал, цаас гацахгүй: Чийгшлийн нарийн хяналт, гадаргуугийн сайн дамжуулалт нь статик цахилгаанаас үр дүнтэй сэргийлж, цаасны гацалтыг бууруулдаг.

Гайхамшигтай хэвлэлт: Бэхэн хэвлэх эсвэл лазер хэвлэх/хуулбарлахад ашигласан эсэхээс үл хамааран та гайхалтай хэвлэх эффект авах боломжтой бөгөөд энэ нь бизнесийн байгууллага оффисын хэрэгцээнд илүү тохиромжтой сонголт юм

А4 Бичгийн цаас 80гр /5 боодол/
79,750₮

Илүү бодитой өнгө: Цаасны гадаргуу нь тусгай зориулалтаар өнгөлгөө хийгдсэн бөгөөд энэ нь бэхийг хурдан хатааж, илүү бодит график, текст эффектийг бий болгодог.

Бүтээлч байдал, цаас гацахгүй: Чийгшлийн нарийн хяналт, гадаргуугийн сайн дамжуулалт нь статик цахилгаанаас үр дүнтэй сэргийлж, цаасны гацалтыг бууруулдаг.

Гайхамшигтай хэвлэлт: Бэхэн хэвлэх эсвэл лазер хэвлэх/хуулбарлахад ашигласан эсэхээс үл хамааран та гайхалтай хэвлэх эффект авах боломжтой бөгөөд энэ нь бизнесийн байгууллага оффисын хэрэгцээнд илүү тохиромжтой сонголт юм.